Marek Šlapal ve Slatině
V poslední době slýchávám názor, že česká sociální demokracie je na ústupu a lidský potenciál v našich řadách řídne. Samozřejmě - je pravda, že strany stojí a padají v přímé závislosti na lidech. Ovšem současně musí být moderní a fungující strana nositelem názorových hodnot. Jinak se totiž stanete uskupením momentálních nápadů bez vize a nic neříkajících hesel.

ČSSD má v Jihomoravském kraji ze všech stran nejširší členskou základnu. Zkušených a pracovitých lidí tu máme nepočítaně, personálně tedy rozhodně nestrádáme, právě naopak. Starostů a místostarostů v našem kraji máme víc než kterákoliv jiná strana nebo hnutí. Valná většina z nás, kteří do krajského zastupitelstva kandidujeme, vzešla z komunální politiky. V ní jste lidem nejblíž, řešíte praktické věci, aby život v regionu byl co nejpříjemnější. Komunální politik dělá tu nejryzejší práci pro lidi, kde není čas ani prostor pro politikaření, a já jsem velmi hrdý na to, kolik starostů a místostarostů chce našemu kraji v dalších letech pomoci.

Naše krajská politika není často mediálně atraktivní jako ta celostátní, což je ale také dáno tím, že za námi nejsou žádné skandály či kontroverzní témata, ale snažíme se, aby věci bez problémů fungovaly. Proto nás lidé tolik nevnímají, což je vlastně přirozený stav ve chvíli, kdy vše běží, jak má. Ale v celém kraji můžete vidět a využívat výsledky naší práce. Máme tu například nejlépe fungující sociální síť v ČR, která sahá až na úroveň malých obcí a vesnic. Naše zaměstnance v sociálce platíme nejlépe ze všech krajů a hospodaříme efektivněji než neziskovky. Rozšiřujeme počty úvazků a dáváme lidem práci. Stavíme chráněná bydlení a nové domovy pro seniory, modernizujeme ty stávající a daří se nám získávat nadstandardní podporu z dotačních programů.

V dopravě nemá naše IDS v celé zemi konkurenci, přičemž se k nám jezdí inspirovat i odborníci ze zahraničí. Jsme první kraj (a asi dlouho budeme jediný), který zavedl v krajské dopravě kompletně funkční bezkontaktní placení. Pro kraj jsme koupili 37 nových moderních vlakových soupravy, které budou v krajském vlastnictví, což je také minimálně ve středoevropském kontextu unikát. Soutěžíme nové autobusové dopravce a modernizujeme vozový park. Opravujeme maximum krajských silnic takovým způsobem, že už firmy kapacitně nestačí. S trochou nadsázky si troufám si tvrdit, že kdybychom řešili i D1, tak už by byla za tu dobu dávno opravená...

A v neposlední řadě je naším velkým tématem ochrana a hospodaření nejen s pitnou vodou. Čekají nás v tomto směru klimatické i společenské změny a musíme být připravení, abychom předešli mnohým problémům a voda byla i do budoucna dostupná pro všechny. Proto prosazujeme, aby voda zůstala ve veřejné správě obcí. A společně s naším radním pro životní prostředí Víťou Rajtšlégrem už několik let bojujeme proti těžbě štěrkopísků u Uherského Ostrohu, která ohrožuje zdroj pitné vody pro bezmála 140 000 lidí. Voda prostě musí mít vždy přednost před průmyslovými zájmy. A v našem kraji to platí dvojnásobně.

V krajích jsme silní a mnoho šikovných lidí postupně dorostlo, a v budoucnu ještě doroste z komunální a krajské úrovně do celostátní politiky. Jsme tradiční strana s hlubokými hodnotovými kořeny a máme v celostátní i krajské politice své místo, i když momentálně nevedeme žebříčky popularity. Stále musíme hájit sociálně demokratické hodnoty, solidaritu a musíme se zastávat „obyčejných“ lidí. Když se podívám na sociální demokraty v Jihomoravském kraji, a na to, jaké mají v poslední době výsledky, musím říct, že jsem stále politický optimista.

Držte nám palce a přijďte nás podpořit v krajských volbách. Slibuji, že vás nezklameme.

Další články