Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Jan Žaloudík

Pan profesor Žaloudík je přední český lékař a onkolog, současně je jako nestraník senátorem za Sociální demokracii. V minulosti působil jako ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně. V letech 2003–2010 byl také děkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Zajištění bezpečí, zpřehlednění a udržení zdravotních služeb pro každého!

Většina našich občanů žije každodenní poctivou vlastní prací zaměstnaneckou nebo podnikatelskou, soukromou či veřejnou, ovšem také rodičovskou a pečovatelskou, současnou i minulou. Zaslouží si tedy žít ve společnosti bezpečí, udržení a rozvíjení dosaženého. Jde nám všem o velmi konkrétní a každodenně zklidňující pocit bezpečí zdravotního, sociálního, bezpečnost potravin, životního prostředí, dostupnosti čisté vody a vzduchu. Bezpečnost právní, ochranu soukromí i osobních dat. V běžném životě jsme nejvíce ohroženi nemocemi, akutními i chronickými, infekčními i vrozenými, úrazy dopravními, pracovními i sportovními. To jsou reálná omezující rizika našeho života na Moravě, nikoli náhodní teroristé.