Marek Šlapal - otevírání chráněného bydlení Hostěradice
Doba, kdy v sociální oblasti existovaly jen pobytové a ústavní služby je naštěstí už pryč. V Jihomoravském kraji se nám daří postupně rozvíjet celou škálu i dalších terénních a domácích služeb, samozřejmě ve spolupráci s neziskovým sektorem a církevními poskytovateli. Poslední dobou jsme také otevřeli velký počet chráněných bydlení, naposledy v Hrušovanech nad Jevišovkou a Lednici.

Mojí snahou, jako náměstka pro sociální oblast je, abychom umožnili lidem a rodinám důstojný život a možnost péče v domácím prostředí. Ať už je to zmíněné chráněné bydlení nebo jiné podpůrné služby domácí péče. Samozřejmě není to vždy úplně jednoduché, proto musíme mít dobrý základ v moderních pobytových službách, kterých je stále ještě nedostatek.

I v tomto směru jsme podnikli několik úspěšných akcí. V Hustopečích se brzy začne stavět nový domov pro seniory a v Ivančicích se nám povedlo propojit soukromého investora s městem a za kraj garantovat zařazení domova s kapacitou 90 lůžek do krajské sítě, čímž poskytneme městu jistotu pro budoucí financování provozu. V kraji také zřizujeme přechodná lůžka pro lidi v domácí péči, abychom mohli krátkodobě odlehčit lidem, co se starají o své blízké doma. Je to velmi žádaná služba, která je lidmi, co doma o své nejbližší pečují, velmi ceněná. Díky tomu mohou občas vypnout a načerpat síly nebo odjet na dovolenou.

Mým cílem na kraji je posílení rozvoje domácí péče. Výhody domácího prostředí jsou snad každému zcela zřejmé a navíc tím odlehčíme pobytovým zařízením. Podnikli jsme už celou řadu kroků, některé projekty dokončili, podpořili neziskový sektor a pomohli i ve službách, které přímo nespadají do kompetence kraje. Další projekty jsou v běhu, řadu dalších chystáme a je ještě hodně plánů a práce před námi.

Bohužel často narážíme na dlouhodobé podfinancování ze strany státu. Díky různým koeficientům je Jihomoravský kraj druhým nejhůře financovaným krajem v přepočtu na osobu. Pro krajský rozpočet na sociální oblast to znamená propad okolo 300 milionů ročně, které nám citelně chybí. To je smutné dědictví minulosti, které také ještě čeká na nápravu. Ale i přesto je naše krajská síť z pohledu péče a hospodaření nejlepší v České republice.

Proto bych rád poděkoval všem, kdo se na rozvoji sociální péče podílí a za sebe můžu slíbit, že v mém úsilí rozvíjet v kraji kvalitu a dostupnost sociálních služeb budu pokračovat.

Další články