Jan Žaloudík
Většina našich občanů žije každodenní poctivou vlastní prací zaměstnaneckou nebo podnikatelskou, soukromou či veřejnou, ovšem také rodičovskou a pečovatelskou, současnou i minulou. Zaslouží si tedy žít ve společnosti bezpečí, udržení a rozvíjení dosaženého. Jde nám všem o velmi konkrétní a každodenně zklidňující pocit bezpečí zdravotního, sociálního, bezpečnost potravin, životního prostředí, dostupnosti čisté vody a vzduchu. Bezpečnost právní, ochranu soukromí i osobních dat. V běžném životě jsme nejvíce ohroženi nemocemi, akutními i chronickými, infekčními i vrozenými, úrazy dopravními, pracovními i sportovními. To jsou reálná omezující rizika našeho života na Moravě, nikoli náhodní teroristé.

Zdraví je ovšem podle mezinárodně přijaté definice komfort nejen fyzický, ale i psychický a sociální, tedy také celková pohoda a jistota prostředí, v němž žijeme. Formálně a organizačně odpovídají za podmínky pro bezpečný život regionu hejtman a krajští zastupitelé. Sedmero správ našeho rozsochatého zdravotního systému – státní, krajský, městský, obrany, církevní, velkých řetězců a malých soukromníků je nutno vnímat jako jeden integrovaný celek služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, protože naši občané se jím pohybují napříč a bez vnímání různosti zřizovatelů. Není důvod proč nepokročit v integraci i jinde zjednodušením průchodnosti občana zdravotně-sociálním systémem.

Za posledních 10-15 let byly v Jihomoravském kraji vybudovány či opraveny mnohé kapacity pro zdravotnictví a sociální péči i vzdělávání zdravotníků v rozsahu velmi nadprůměrném při srovnání s jinými kraji ČR.

Pro občany je to však někdy i bludiště, v němž se ztrácejí, hledají známosti, rady, protekce a intervence. Nemusejí! Dejme si za cíl v tomto bludišti rozsvítit a občany jím bezpečně provázet. Ukáže se, že nemusí jít o bludiště, ale o dobře budovanou a dolaďovanou síť zdravotních služeb.

Prostřený stůl zdravotně-sociální nabídky stojí na čtyřech pevných nohách, často bohužel skrytých pod ubrusem. Tuto krycí pokrývku odrouškujme! Jednou pevnou oporou je systém záchranných a urgentních služeb, druhou systém primárního kontaktu praktických lékařů, třetí služby odborných specialistů v ambulancích a čtvrtou systém veřejných nemocnic a sociálních zařízení. To vše v našem kraji nalézáme v celém spektru, dokonce více než jinde. Lhostejno, zda jde o zařízení státní, krajská, městská, soukromá či jiná, jsou-li jejich služby hrazeny z veřejných zdrojů. Nabídněme občanům přehledné JIHOMORAVOMAPY zdravotních služeb, JIHOMORAVOMAPY záchranné služby, aby nemuseli bloudit, domýšlet se či domáhat se po známostech. Vše potřebné v kraji máme. A nestačí-li, pracujme i na cíleném dobudování kapacit. Ale hlavně dobrá orientace, jež mnohým chybí, je nezbytná. Není tak těžké s tím už něco udělat!  

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., senátor za ČSSD, lékař a důchodce

Další články