Sociální služby
Celkové náklady na jeden den v síti sociální péče vychází výrazně výhodněji v domovech spravovaných Jihomoravským krajem než v domovech, jež jsou v gesci města Brna. Vyplývá to z analýzy společnosti AUGUR Consulting, která se hospodařením v sociálních službách zabývala v letech 2017 a 2018. Nejpatrnější rozdíl je v domovech pro osoby se zdravotním postižením.

Náklady na jeden lůžkoden v domovech pro osoby se zdravotním postižením se mezi zřizovateli výrazně liší. Zatímco u domovů, které spravuje Magistrát města Brna vychází jeden den na 1 907 korun, u Jihomoravského kraje je to pouze 1 154 korun. Domovy pro osoby se zdravotním postižením spravují také církve a nestátní neziskové organizace, u nich se náklady pohybují v průměru okolo 1 901 koruny denně.

Kraj spravuje levněji také domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem

Menší finanční rozdíly jsou u domovů důchodců a domovů se zvláštním režimem.  Zatímco u prvně jmenovaných je v Brně náklad na jeden lůžko 999 korun, respektive 1 028 korun, v případě Jihomoravského kraje jsou náklady denně vyčísleny na 904 korun, respektive 992 korun.

Vše je dáno dlouhodobě nastavenými pravidly a přátelskou komunikací s vedením domovů, které má kraj ve správě. Máme vše nastavené tak, že pokud někdo hospodaří s přebytkem, vrátí jej do rozpočtu, aby se dostalo na domovy, kde je finančních prostředků nedostatek. Důsledně kontrolujeme veškeré nákupy, pomáhá nám také to, že pracovníci v přímé péči jsou zaměstnáni na pevný pracovní poměr,“ říká Marek Šlapal, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, jenž je pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti sociálních věcí a rodinné politiky.

Další články