Senior péče
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo více než dvě stě milionů pro sociální služby na území Jihomoravského kraje v rámci mimořádného dotačního titulu na ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19. Vedení kraje již finanční prostředky obdrželo a rozdělí je mezi sedm tisíc pracovníků.

V Jihomoravském kraji má v přímé péči trvalý úvazek 4 661 pracovníků. V nepřímé péči je toto čísla zhruba třetinové – jde o 1 830 úvazků. „Jedná se však o počet úvazků v takzvané základní síti, odhadem je počet úvazků ve všech službách v součtu zhruba o pět set osob vyšší, tedy kolem sedmi tisíc. Průměrná odměna pro pracovníky v sociálních službách by se tedy měla pohybovat okolo třiceti tisíc korun,“ přibližuje situaci Marek Šlapal, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, jenž je pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti sociálních věcí a rodinné politiky.

Odměněny budou i zdravotní sestry

Kraj po výzvě Sociální komise Asociace krajů obdržel finanční prostředky také od ministerstva zdravotnictví pro zdravotnický personál zaměstnaný v sociálních službách. Mezi ně bude rozděleno více než osm milionů korun. „Zatímco standardním zaměstnancům sociálních služeb byla nebo bude odměna připsána již v srpnové výplatě, zdravotní sestry obdrží zasloužené prémie ve výplatě říjnové,“ doplňuje Šlapal.

Příspěvkové organizace budou kompenzovány pětadvaceti miliony

Jihomoravský kraj rovněž od státu získal dotaci na kompenzaci ztrát příjmů z provozu a vícenákladům spojeným s pandemií. „V praxi to znamená, že jednotlivé příspěvkové organizace museli pracovat s propady příjmů ve chvíli, kdy neposkytovaly služby kvůli omezení provozu nebo uzavření celého domova sociální péče. Stát se tyto ztráty snaží alespoň částečně kompenzovat. Celkový objem finančních prostředků, které obdržely sociální služby na území JMK činí pro krajské příspěvkové organizace více než osm milionů korun. Organizace, které zřizuje obec nebo města v Jihomoravském kraji, obdrží v souhrnu téměř osmnáct milionů korun,“ uzavírá Šlapal.

Další články