Byty Brno
Mladé rodiny se mohou hlásit v Brně o takzvané startovací byty. Město jich aktuálně nabízí více než třicet. Noví nájemníci budou vylosování z těch, kteří splní podmínky pro přidělení startovacího bytu.

Brno nedávno dokončilo novostavbu dvou nájemních domů ve Valchařské ulici. V nich vznikne patnáct startovacích bytů. „Mám radost, že další novostavba se startovacími byty pro začínající rodiny je hotová. Losovat je budeme na konci října společně s byty v komplexu ve Vojtově ulici,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Jiří Oliva.

Celkem se bude losovat z více než třiceti bytů v několika lokalitách. Zájemci se mohou přihlásit jak o jednopokojové, tak třeba i o třípokojové byty. Nájemné u nových bytů činí 90 Kč/m2 za měsíc. Mladé rodiny uzavírají smlouvu na tři roky, s možností prodloužit ji o další dva. Během těchto pěti let město předpokládá, že si nájemníci zvládnou najít jinou formu bydlení, třeba už ve vlastním bytě.

Zájemci o startovací byt musí podat přihlášku na magistrát nejpozději do 20. října. Bližší informace najdete na www.brno.cz.

Žadatelem o startovací byt mohou být manželé a partnerské páry, kteří splňují podmínky pro pronájem obecního bytu:

 • žadatelé musí být zletilí
 • žádný z žadatelů v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt, ani není v jeho prospěch zřízeno věcné právo užívání takové nemovité věci, pokud neprokáže, že je ze závažných důvodů nemůže užívat
 • žádný z žadatelů není nájemcem bytu, pokud neprokáže, že je vzhledem k finanční a sociální situaci nevyhovující
 • žádný z žadatelů neužívá protiprávně byt či nebytový prostor k bydlení
 • žádný z žadatelů v dosud užívaném bytě nedluží na nájemném z bytu a za služby spojené s nájmem bytu včetně příslušenství, hrubě neporušuje dobré mravy nebo jinak závažným způsobem neporušuje podmínky nájemní smlouvy
 • žádný z žadatelů nedluží za užívání bytu v majetku města Brna, jehož nájem skončil
 • žádný z žadatelů dle čestného prohlášení nemá vůči městu žádný dluh
 • je-li žadatel /žadatelé/ jiným státním příslušníkem, musí mít na území ČR povolen trvalý pobyt v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců na území České republiky (uvedené platí i pro občany EU).

dále žadatelé musí splňovat tyto podmínky:

 • žádný z žadatelů nedosáhl v den podání žádosti věku 35 let
 • čistý měsíční příjem obou žadatelů dohromady dosahuje minimálně 0,8 násobku průměrné hrubé mzdy v České republice vyhlášené Českým statistickým úřadem za rok 2019, to je 27.300,-Kč
 • čistý měsíční příjem obou žadatelů dohromady dosahuje maximálně 1,7 násobku průměrné hrubé mzdy v České republice vyhlášené Českým statistickým úřadem za rok 2019, to je 58.013,-Kč
 • ani jeden z žadatelů nebyl nájemcem startovacího bytu v Brně

Další články