Společně to zvládneme
Rada Jihomoravského kraje na svém zasedání rozhodla, že rozvojové programy, které spadají do gesce ČSSD, zůstanou zachovány. V oblasti rodinné politiky zůstaly programy v plné výši tak, jak byly navrženy před koronavirovou pandemií. Obdobná situace platí u programů, které se týkají vody a sucha. V oblasti kultury zůstaly v plné výši dotační tituly pro památky místního významu.

V oblasti rodinné politiky bylo celkově rozděleno sedm a půl milionu korun mezi 57 obcí a 139 neziskových organizací. „Jsme rádi, že všechny dotační programy, které mají spojitost s rodinným životem, prošly beze změn a v plné výši. Díky těmto finančním prostředkům budeme moci podpořit kontaktní místa pro seniory, různé aktivity pro rodiny s dětmi, mezigenerační setkávání, a také pomůžeme institucím, které pečují o seniory,“ říká Marek Šlapal, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, jenž je pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti sociálních věcí a rodinné politiky.

Vodní hospodářství svůj dotační program rovněž uhájilo

Jednání Rady JMK si pochvaluje i radní pro oblast životního prostředí Vít Rajtšlégr. Jeho návrh na dotaci ve vodním hospodářství rovněž zůstal zachován. „Rada na náš návrh schválila dotaci ve výši více než dvanácti milionů korun. V Hodoníně, Újezdě, Velké nad Veličkou, Velkých Opatovicích a v Otmarově vybudujeme, opravíme nebo zrekonstruujeme několik vodovodů a inženýrských sítí, v poslední jmenované obci navíc kromě vodovodu zavedeme do vznikající oblasti rodinných domů i kanalizaci.“ Kromě rozvojového programu pro oblast vodního hospodářství prošel také dotační program na podporu boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následnou péči o zeleň na území Jihomoravského kraje.

Dotace pro kulturu byly sníženy, ovšem o peníze na akce, které se neuskutečnily

V oblasti kultury zůstala v plné výši podpora památek místního významu, mezi které patří například kapličky, boží muka či jiné významné prvky v krajině. Na tyto památky bylo v rozpočtu vyčleněno jeden a půl milionu korun. Hlavní dotační program v kultuře byl sice zkrácen z 28 na 16 milionů, radní pro oblast kultury a památkové péče Tomáš Soukal ale vysvětluje, jaký měla Rada JMK ke krácení důvod.

Naprostá většina krácení dotačních titulů se týkala akcí, které se kvůli pandemii buď neuskutečnily nebo se uskuteční jen v omezeném rozsahu. Za klíčové považuji, že zůstala zachována podpora živé kultury, místních tradic, akcí rodin s dětmi a zachráněny budou i památky, u kterých vzhledem k havarijnímu stavu střech nebo statiky hrozilo, že dojde k nenávratným škodám. Takto tu památky zůstanou nejen pro nás, ale i budoucí generace,“ uzavírá Soukal.

Další články