Oprava silnice
Silnice mezi Starovičkami, Rakvicemi a Břeclaví, úsek mezi Jedovnicemi a Křtinami a cesta mezi Vysočany a Korolupy. To jsou tři komunikace, kterým plánuje dát Jihomoravský kraj nový koberec s využitím příspěvku z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), ze kterého již v minulosti čerpal miliardy na rekonstrukce dopravní infrastruktury. Akce celkem za 180 milionů korun hodlá zaregistrovat do 95. výzvy programu.

„V devadesáté páté výzvě se jednotlivým krajům nabízí až 333 milionů korun. Proto jsme k dříve registrovaným akcím přidali i tyto tři projekty. Naším záměrem je totiž dotaci bezezbytku využít, stejně jako se nám to povedlo v předchozích výzvách. Jihomoravský kraj je na špici mezi regiony, co se týče počtu a objemu prostředků získaných z IROP na rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Úspěšná snaha o získávání dotací je jedním z důvodů, díky kterému se nám za poslední 4 roky podařilo snížit počet havarijních a nevyhovujících úseků na našich silnicích na méně než polovinu,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Pokud bude registrace projektů i v tomto případě úspěšná, na novou stavbu se mohou těšit na Břeclavsku. „Mezi Starovičkami, Rakvicemi a Břeclaví zrekonstruujeme přes 4,5 kilometru silnice, a to včetně odvodnění, úpravy křižovatky se silnicí II/422, sjezdů a účelových komunikací,“ sdělil Hanák s tím, že náklady odhadli projektanti na 55 milionů korun.

Dalších 4,7 kilometrů silnice opraví stavbaři mezi Jedovnicemi a Křtinami. „Opravíme úsek silnice II/373 včetně jednoho mostu. Stavba bude rozdělená na několik úseku, a to jednak přímo v Jedovnicích, zadruhé potom v extravilánech mezi Jedovnicemi a Křtinami. Zde by měla rekonstrukce vyjít přibližně na 100 milionů korun,“ přiblížil Hanák.

Bezpečnost a plynulost provozu pomůže zvýšit i plánovaná akce mezi Vysočany a Korolupy na silnici II/411. „Zde dáme do pořádku 1,7 kilometrů silnice za přibližně 25 milionů korun,“ doplnil náměstek hejtmana.

V případě zařazení do programu IROP by se na všech projektech podle Hanáka mohlo začít pracovat již v příštím roce. „Dokončeny by pak měly být nejpozději v roce 2023.“ uzavřel.

Další články