Zajištění bezpečí, zpřehlednění a udržení zdravotních služeb pro každého!

Většina našich občanů žije každodenní poctivou vlastní prací zaměstnaneckou nebo podnikatelskou, soukromou či veřejnou, ovšem také rodičovskou a pečovatelskou, současnou i minulou. Zaslouží si tedy žít ve společnosti bezpečí, udržení a rozvíjení dosaženého. Jde nám všem o velmi konkrétní a každodenně zklidňující pocit bezpečí zdravotního, sociálního, bezpečnost potravin, životního prostředí, dostupnosti čisté vody a vzduchu. Bezpečnost právní, ochranu soukromí i osobních dat. V běžném životě jsme nejvíce ohroženi nemocemi, akutními i chronickými, infekčními i vrozenými, úrazy dopravními, pracovními i sportovními. To jsou reálná omezující rizika našeho života na Moravě, nikoli náhodní teroristé.

Slabá Sociální demokracie? Ani náhodou!

V poslední době slýchávám názor, že česká sociální demokracie je na ústupu a lidský potenciál v našich řadách řídne. Samozřejmě - je pravda, že strany stojí a padají v přímé závislosti na lidech. Ovšem současně musí být moderní a fungující strana nositelem názorových hodnot. Jinak se totiž stanete uskupením momentálních nápadů bez vize a nic neříkajících hesel.

Silnice bez výmolů III: O koncepci a peníze jde jako vždy až na prvním místě

Vítejte u třetího dílu mého seriálu zaměřeného na boj s výmoly na našich silnicích a na plán, jak to udělat, abychom do čtyř let neměli v Jihomoravském kraji žádnou komunikaci II. a III. třídy v havarijním stavu. Minule to bylo o lidech a projektové přípravě. Dnes se podíváme na plány, koncepci, a hlavně na peníze – protože bez těch ty opravy nakonec opravdu nejde provést.