Baťův kanál
Na začátku dubna odeslal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Hanák ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi dopis s žádostí o pomoc podnikatelům na Baťově kanále. V něm přednesl dva konkrétní kroky, které by pomohly chránit turistický ruch na tomto atraktivním jihomoravském výletním cíli – snížení nájmů z pozemků ve správě Povodí Moravy a prodloužení plavební sezóny o měsíc říjen. V obou případech vyjde ministerstvo žádosti alespoň částečně vstříc.

„Ve věci možného snížení nájmů mi pan ministr sdělil, že Povodí Moravy připravuje jednotlivým subjektům v této tíživé ekonomické situaci pomoc. V první fázi by se mělo jednat o odložení splatnosti nájemného na dobu 180 dní, maximálně až do 31. 12. 2020, a to na základě podané žádosti,“ přiblížil podobu plánované pomoci náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Pozitivní změny se chystají i v otázce délky a režimu plavební sezóny. „V režimu mimosezónní plavby s komorováním v pátek, sobotu a neděli bude Baťův kanál v provozu od 1. do 14. května. Pokud o to bude ze strany podnikatelů zájem, již 15. května bude zahájen letní rozšířený režim s komorováním od úterý do neděle, přičemž bude prodloužen o celý měsíc září. Plavební sezóna jako taková pak bude prodloužena také o dva říjnové víkendy 2. až 4. října a 9. až 11. října,“ vypočetl Hanák s tím, že letní režim komorování tak bude místo obvyklých 3 měsíců prodloužen na 4,5 měsíce.

Až do samotného konce října pak nelze plavební sezónu prodloužit kvůli naplánovaným opravám a vypouštění Baťova kanálu. „Velmi si těchto vstřícných kroků vážím a věřím, že alespoň částečně pomohou podnikatelům na Baťově kanálu vynahradit dopad opatření proti šíření koronaviru,“ uzavřel Hanák.

Další články