Křižovatka
Po ulici Kníničská, která spojuje brněnské městské části Bystrc a Komín a napojuje je na Velký městský okruh, projíždí až 20 000 aut za den. Část z těchto řidičů u obchodního centra UNI HOBBY odbočuje na ulici Bystrckou a kříží přitom tramvajové koleje.

Ve špičkách se na křižovatce kupí auta a lidé mají problém vyjet z nedaleké benzínové pumpy i z obchodního centra. Tak lze ve zkratce shrnout nejzásadnější problémy křížení frekventovaných silnic. Proto Jihomoravský kraj spolu s Brnem uzavřel v loňském roce dohodu o vzájemné koordinaci, přípravě a realizaci stavby s názvem Mimoúrovňová křižovatka Kamenolom, která by situaci vyřešila. Investiční záměr na stavbu za 386 milionů korun (vč. DPH), z nichž 126 milionů by připadlo na kraj, dnes (3. srpna 2020) schválili krajští radní.

Na křižovatce dnes evidujeme zvýšený počet dopravních nehod. Tvoří se zde kolony, řidiči nebezpečně odbočují přes koleje a jiní zas nemohou ve špičce vyjet ani z přilehlé benzínové pumpy, ani z parkoviště u obchodního centra. Řešením je komplexní přestavba křižovatky se zachováním přímého směru pro automobilový provoz do a z Brna-Bystrce, s oddělením tramvajového provozu a s vhodným řešením cyklistické a pěší dopravy,“ shrnul záměr náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Nevhodné dopravní řešení by mělo napravit přebudování křížení silnic a kolejí na mimoúrovňovou křižovatku se začleněním okružní prstencové křižovatky. „Návrh umožní vedení segregované tramvajové tratě současně se souběžným vedením přímé komunikace směrem z centra do Bystrce v mírném lokálním zahloubení do stávajícího terénu pod nově vzniklou okružkou, ponechává přímé vedení komunikace z Bystrce do centra vnější stopou podél řeky Svratky a zaručuje prostorovou návaznost na stávající most přes řeku Svratku. Nově vzniklá okružní křižovatka bude nadvýšena o asi 4,5 metru, částečně na násypu a opěrných zdech. Pěší a cyklistická doprava bude řešena v prostoru kamenolomu lávkou přes celý dopravní koridor, na levém břehu řeky Svratky s napojením na stávající cyklostezku podél řeky, na straně kamenolomu klesne rampa lávky do prostoru zastávky trolejbusů,“ shrnul plány Hanák.

Celá akce by měla přijít na přibližně 386 milionů korun, přičemž Jihomoravský kraj by se na stavbě podílel 126 miliony. „O datu zahájení prací je zatím předčasné diskutovat. Čeká nás ještě dlouhé období příprav,“ ukončil Hanák.

Další články