Ivančice
Jihomoravský kraj i přes náročné období pokračuje v dalším rozvoji sociálních služeb. Za uplynulé čtyři roky došlo k navýšení terénních pečovatelských služeb o 109 úvazků, počet pracovníků v přímé péči v pečovatelských službách je v Jihomoravském kraji nyní na čísle 720. Díky dnešnímu rozhodnutí zastupitelstva JMK vznikne v roce 2021 dalších 43 pracovních úvazků.

V oblasti služeb pro seniory zůstává prioritou Jihomoravského kraje možnost umožnit lidem v seniorském věku co nejdéle setrvat v domácím prostředí, být součástí své přirozené komunity a co nejvíce ovlivňovat svůj život.

Počet seniorů ve společnosti neustále roste, proto i my musíme v oblasti sociální péče navyšovat kapacity. Jihomoravský kraj je v oblasti sociální péče na špičce v rámci České republiky a velmi kvituji, že se nám podařilo prosadit navýšení počtu úvazků o dalších více než čtyřicet osob. Mnoha starším lidem se tak zkrátí čekání na poskytnutí domácí péče a tím se i kvalita domácí péče výrazně zlepší,“ říká Marek Šlapal, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, jenž je pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti sociálních věcí a rodinné politiky.

Kraj podpořil i vznik nových lůžek a rekonstrukce poškozených objektů

Nejen navýšení pracovních pozic v oblasti sociální péče dnes posvětilo zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Kapacity pro seniory vzniknou také v Hustopečích a Ivančicích. „Již nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby domova seniorů v Hustopečích. Z ministerstva práce a sociálních věcí jsme na realizaci toho záměru získali 47 milionů korun. Dočkají se také v Ivančicích. Od poloviny příštího roku mohou po dohodě se soukromým provozovatelem zahrnout do podporované sítě osmdesát lůžek domova seniorů a deset lůžek odlehčovací služby. Všechna tato lůžka budou dostupná podle stejných pravidel financování jako všechny dosud zařazené pobytové služby,“ doplňuje Šlapal.

Kraj rovněž vyčlenil milion korun na opravu domu s pečovatelskou službou v Miroslavi. „Bohužel se kvůli různým aspektům stále nedaří zahájit výstavbu nového domova pro seniory v Miroslavi. Přesto jsme v rámci sociálních služeb Miroslavi pomohli alespoň opravit střechu v místním domě s pečovatelskou službou, která je opravdu v havarijním stavu. Sociální oblast je pro Jihomoravský kraj stěžejní, i proto jsme kromě všech již zmíněných projektů dnes podpořili také záměr města Bučovice realizovat projekt dostupného nájemního bydlení částkou šest milionů korun,“ uzavírá Šlapal.

Další články