Pomoc
Na dnešním zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje se ČSSD podařilo prosadit návrh na vložení půl milionu korun do sociálně nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje. Na tento fond se mohou obrátit všichni dobrovolníci, kteří v době koronakrize pomáhali a fond následně tyto peníze na konci června rozdělí.

Díky pomoci dobrovolníků se nám podařilo s koronavirem velmi dobře vypořádat, a proto jim rádi zaplatíme alespoň výdaje, které jim při pomáhání vznikly. Nejčastěji jde o placení prostor, vývoje informačních portálů pro veřejnost, poštovní náklady nebo doprava,“ říká Marek Šlapal, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, jenž je pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti sociálních věcí a rodinné politiky.

Zastupitelstvem prošel také návrh „Starostové proti úhradě '25' z rozpočtu obcí a krajů“, ve kterém Jihomoravský kraj žádá vládu České republiky, aby kompenzační bonus pro OSVČ nebyl hrazen z příjmů obcí a krajů. „Jsme rádi, že tento návrh našel podporu ve všech stranách. Není možné, aby územní samosprávní celky hradily tyto kompenzace ze svých rozpočtů. Kraj nemá problém tuto podporu administrovat, ale s ohledem na financování krajů a očekávaný propad nám přijde nemorální tuto podporu přenášet mimo působnost vlády,“ doplňuje Šlapal.

ČSSD navrhla další tři usnesení, budou o nich jednat kluby

Jihomoravská sociální demokracie navrhla zastupitelstvu další tři body k projednání. Zastupitelstvo se k nim vrátí na dalším zasedání 18. června. Prvním návrhem je žádost na vládu České republiky, aby ze státního rozpočtu uhradila územně samosprávným celkům výpadek daňových příjmů vzniklých z důvodu opatření proti šíření koronaviru, druhý žádá zachování vyhlášených dotačních titulů pro rok 2020.

V rámci našeho kraje přijdeme kvůli krizi o více než miliardu, proto bychom rádi vládu požádali o finanční pomoc při pokrytí ztrát například u krajských nemocnic bez ohledu na zřizovatele. Dále nám vznikly nemalé ztráty z důvodu uzavření sociálních služeb a velký finanční výpadek pociťujeme také v dopravě, kde příjem z jízdného klesl zhruba na deset procent oproti standardnímu stavu. To znamenalo, že jsme každý den přišli o více než dva a půl milionu korun,“ přibližuje situaci v kraji Roman Hanák, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy. „Zároveň vyzveme stát, aby vyčlenil ze SFDI pro letošní rok čtyři miliardy korun na investice do dopravní infrastruktury pro krajské samosprávy,“ doplňuje.

Třetím bodem, o kterém budou kluby v následujícím měsíci diskutovat, je žádost na Ministerstvo kultury, aby vypsalo dotační titul na podporu spolků, které se zabývají folklorem, národopisem a amatérským divadlem. „Naším úkolem je zabezpečení mezilidských vztahů a kulturní vyžití je jeho nedílnou součástí. Chceme zachovat pravidelné podpůrné programy a podpořit veškeré kluby, spolky, hasiče, vinaře, včelaře a další instituce jako doposud. Kulturní a sportovní život v našem kraji má pro nás absolutní prioritu,“ uzavírá Šlapal.

Další články