Sociální život
Jihomoravský kraj podle ČSSD obstál ve všech segmentech při řešení koronavirové krize. Zároveň v předchozích letech vykázal jedny z nejlepších hospodářských výsledků v rámci České republiky, jeho zadlužení bylo ke konci roku pouhých devět procent, což se rovná necelým dvěma miliardám. Ze zákona je přitom povinnost držet dluh pod šedesáti procenty. I proto chce ČSSD zachovat pravidelné podpůrné programy v plné výši tak, jak byly navrženy před koronavirovou krizí.

Klub ČSSD předloží na pondělním zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje tři návrhy. Prvním z nich bude vložení půl milionu korun do sociálně nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje. „Na tento fond se mohou obrátit všichni dobrovolníci, kteří v době koronakrize pomáhali a fond následně tyto peníze na konci června rozdělí. Díky pomoci dobrovolníků se nám podařilo s koronavirem velmi dobře vypořádat, a proto bychom jim rádi zaplatili alespoň výdaje, které při pomáhání měli,“ říká Marek Šlapal, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, jenž je pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti sociálních věcí a rodinné politiky.

ČSSD vyzývá vládu k zajištění finančních prostředků

Druhým bodem, který jihomoravská sociální demokracie navrhne, bude výzva vládě, aby zajistila finanční prostředky pro krajskou infrastrukturu služeb, která utrpěla ztráty v důsledku opatření přijatých v souvislosti s koronavirem.

 „V rámci našeho kraje přijdeme kvůli krizi o více než miliardu, proto vládu žádáme o finanční pomoc při pokrytí ztrát například u krajských nemocnic bez ohledu na zřizovatele. Dále nám vznikly nemalé ztráty z důvodu uzavření sociálních služeb a velký finanční výpadek pociťujeme také v dopravě, kde příjem z jízdného klesl zhruba na deset procent oproti standardnímu stavu. To znamenalo, že jsme každý den přišli o více než dva a půl milionu korun,“ přibližuje situaci v kraji Roman Hanák, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy. „Zároveň vyzveme stát, aby vyčlenil ze SFDI pro letošní rok čtyři miliardy korun na investice do dopravní infrastruktury pro krajské samosprávy,“ doplňuje.

Kraj musí žít. ČSSD podpoří všechny schválené podpůrné programy

ČSSD jednoznačně odmítá, aby finanční dopady koronavirové krize ovlivnily standardní život v kraji. Vzhledem k výborným výsledkům v hospodaření v předchozích letech sociální demokraté navrhnou zachování všech pravidelných podpůrných programů. „Naším úkolem je zabezpečení mezilidských vztahů. Nebudeme šetřit na lidech a organizacích, které již nyní sčítají ztráty a jejichž další prospěšná činnost je ohrožena. Chceme zachovat pravidelné podpůrné programy, zabránit nejistotě žadatelů a podpořit veškeré kluby, spolky, hasiče, vinaře, včelaře a další instituce jako doposud. Kulturní a sportovní život v našem kraji má pro nás absolutní prioritu, a proto v pondělí na zastupitelstvu navrhneme, aby odbory předložily návrhy dotačních titulů v jejich původní verzi,“ uvádí Šlapal a dodává:

„V našem klubu jsme se jednohlasně shodli, že nehodláme jít vstříc krizi zaváděním škrtů a restrikcí pro plánované projekty a vrátit tak společenský a občanský život v kraji o několik let zpátky. Kromě dotačních titulů pro kluby, spolky a další instituce chceme zachovat i tituly pro obce a podpořit tak ekonomiku a zachování pracovních míst v našem kraji. Sociální demokracie je připravena všechny tyto tituly podpořit a najít pro něj podporu napříč politickým spektrem. V rámci asociace krajů bychom pak rádi iniciovali společný postup při jednání se státem o sanaci ztrát z koronavirové krize,“ uzavírá Šlapal.

Další články