zdroj vody
Vít Rajtšlégr je dlouholetým starostou obce Ráječko a od roku 2018 také radním pro životní prostředí v Jihomoravském kraji, ve kterém najdeme nejvysušenější oblasti v rámci celé České republiky. Ačkoliv letošní rok byl s ohledem na srážky vydatnější než roky předchozí, téma vody bude v budoucnosti čím dál citlivější. A i proto se s vodou bude muset pracovat koncepčně a s rozumem.

Pane Rajtšlégře, jak je na tom Jihomoravský kraj s vodou právě v tuto chvíli?

Lépe než v posledních letech, avšak nesmíme po deštivějším roce situaci do dalších sezón podcenit. S postupným oteplováním bude jižní Morava z hlediska sucha tím nejpostiženějším regionem v rámci České republiky. Kromě rovinatých oblastí na Znojemsku, Břeclavsku a Hodonínsku, kde jsou pravidelně nejvyšší teploty a nejnižší srážky, ale má v posledních letech problém i Brno.

Brno?

Ano, u Brna je velká potíž s tím, že nemá vlastní zásobárnu vody. V letech 2018 a 2019 byl problém tak velký, že Brno bylo jen několik dnů od situace, kdy mu dojde pitná voda. Naštěstí se podařilo nebezpečí odvrátit a obyvatelé druhého největšího města tento problém nepocítili.

Jestliže Brno nemá vlastní zásobárnu vodu, kde jsou jeho zdroje? A pokud nejsou dostatečné, jaké je řešení do budoucna?

Brno získává vodu z Vírské přehrady, jejíž hladina se v předchozích letech v důsledku sucha a malých přítoků snižovala, čímž se také výrazně snížil zásobní prostor vody a z prameniště Březová, kde objem klesl na šedesát procent. Řešením do budoucna je využití laguny pitné vody pod Černovicemi a také vodárenské nádrže v Boskovicích, která v současnosti není využívaná. Jako kraj jednáme s vodárnami a Povodím Moravy a v blízké době bychom měli dospět k řešením, která zlepší situaci ohledně vody v celém našem kraji.

Jako krajský radní pro životní prostředí jste byl pověřen vyjednáváním v případu žaloby proti rozhodnutí báňského úřadu, jenž stanovil dobývací prostor pro těžbu štěrkopísku na Hodonínsku. Jak se situace vyvíjí?

Vzhledem k tomu, jak na tom v kraji s vodou jsme, není dost dobře pochopitelné, že tento případ vznikl právě zde. U Moravského Písku je zdroj vody pro statisíce obyvatel. Jedna průmyslová firma se rozhodla v přímé blízkosti tohoto vodního zdroje těžit štěrkopísek. Kraj ve spolupráci s okolními obcemi podal námitky proti stanovení dobývacího prostoru, které ale báňský úřad zamítl. Proto jsme ihned proti tomuto rozhodnutí podali žalobu a doufáme, že zvítězí zdravý rozum a štěrkopísek se v této oblasti těžit nebude. Průmysl nesmí dostat přednost před vodou, která zásobuje celý region.

Jaký je váš výhled do budoucna? Co byste rád v rámci vody a životního prostředí dokázal v následujících letech? Ostatně kandidujete v letošních krajských volbách za ČSSD jako lídr Blanenska a Boskovicka.

Rád bych pokračoval v započaté práci. Za tři roky, co působím jako radní, spolupracujeme se starosty na revitalizaci regionů. Díky dotacím, které na kraji vypisujeme, opravujeme kanalizace, vodovody nebo čistírny odpadních vod. Zároveň se také spolupodílíme na výstavbě nové vodovodní a kanalizační sítě, protože v mnoha z nich jsou trhliny. Rádi bychom také zvedli hladinu vody v přehradě Nové mlýny zhruba o třicet centimetrů. Z hlediska konstrukce to není žádný problém, přehrada byla navržena tak, aby toto zvýšení bez problému zvládla a objem v ní by vzrostl o devět milionů kubíků. Díky navýšení objemu vody v přehradách by se také rozšířily průtoky řek a vznikal by tak prostor pro nový život, voda by se dala také použít pro tolik potřebné závlahy polí. A samozřejmě také platí, že budeme chránit veškeré vodní plochy, ať už rybníky, potoky, jezírka nebo mokřady a podpoříme jejich další budování před průmyslovou těžbou. Voda je v našem kraji drahá komodita a musíme ji chránit.

Další články