Sociálka
Ministerstvo zdravotnictví na základě požadavku Komise pro sociální věci Asociace krajů ČR vyhlásilo 21. července mimořádné dotační řízení. Díky němu si zdravotní pracovníci v sociálních službách v Jihomoravském kraji rozdělí zhruba dvacet milionů korun. Na jižní Moravě tak získá finanční odměnu za pomoc v době koronaviru 950 zaměstnanců bez rozdílu zřizovatele sociálních služeb.

Dotace je určena na odměny pro zdravotnické pracovníky vykonávající odbornou činnost v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, domovech pro osoby se zdravotním postižením a v týdenních stacionářích. O finanční prostředky na úhradu mimořádných odměn lze požádat za odpracované hodiny zdravotnických pracovníků za období od 13. března do 31. května 2020. Žádost musí být podána datovou schránkou v termínu od 21. července do 21. srpna 2020.

Máme radost, že ministerstvo zdravotnictví na náš návrh zareagovalo a my se tak můžeme odvděčit všem zdravotníkům, kteří nám ve vypjatých koronavirových dnech pomáhali. Za každou odpracovanou hodinu dostanou tito lidé odměnu 59 korun. V Jihomoravském kraji díky této dotaci pomůžeme téměř tisícovce zaměstnanců, což znamená, že rozdělíme zhruba dvacet milionů korun,“ říká Marek Šlapal (ČSSD) náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, jenž je pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti sociálních věcí a rodinné politiky. Šlapal je zároveň členem Komise pro sociální věci Asociace krajů ČR a jedním z iniciátorů výzvy, na jejíž popud ministerstvo zdravotnictví mimořádnou dotaci schválilo.

Dotace z MPSV je vyplacena, kraje žádají peníze i na úhradu provozních nákladů

Dotace od ministerstva zdravotnictví navazuje na mimořádnou dotaci, kterou pro zaměstnance sociálních služeb schválilo ministerstvo práce a sociálních věcí. „Je velmi důležité, že odměněni za svou práci jsou všichni zaměstnanci, kteří v sociálních službách pracují, tedy jak standardní personál, tak zdravotní pracovníci. V rámci naší komise se snažíme ještě o dotační titul na úhradu zvýšených provozních nákladů, které v sociálních službách během pandemie vznikly. Věříme, že i tato naše žádost bude vyslyšena, protože všichni zřizovatelé sociálních služeb nejen v Jihomoravském kraji si tyto kompenzace za svou práci v těchto nelehkých časech zaslouží a jsou důležité i pro další fungování“, uzavírá Šlapal.

 

Další články