Sociální služby
Marek Šlapal je od roku 2012 radním a od roku 2015 náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje pro sociální věci a rodinnou politiku. Právě sociální oblast na jižní Moravě vyniká. Z hlediska hospodaření patří k nejlepším v celé republice. I proto by lídr kandidátky ČSSD rád v započaté práci pokračoval.

Pane Šlapale, sociální oblast a rodinnou politiku máte v Jihomoravském kraji na starosti už osm let. Asi se dá však předpokládat, že poslední měsíce byly nejnáročnější…

Ano, nejtěžší období bylo letos na jaře, když vypukla koronavirová pandemie. Vzhledem k odpovědnosti za nejohroženější skupiny, tedy seniory a zdravotně znevýhodněné občany v sociálních zařízeních, byly poslední měsíce opravdu náročné a vyčerpávající. A to zejména pro vedení a zaměstnance domovů pro seniory a dalších pobytových služeb. Neméně náročné a stresující období to bezpochyby bylo i pro naše klienty. Během první vlny se žádný uživatel domovů nenakazil, ochranné pomůcky jsme dokázali zařídit často po vlastní ose, veškerá preventivní opatření zafungovala skvěle a v neposlední řadě nám pomohla lidská solidarita. Hlásily se nám desítky dobrovolníků, kteří chtěli pomoci. Patří jim za to obdiv a poděkování.

V minulých dnech se ale objevil koronavirus v Domově Horizont v Kyjově. Jak situaci zvládáte?

Bohužel se dalo očekávat, že se koronavirus nevyhne ani nám. Z jarního období jsme ale měli připravené ochranné pomůcky a krizový plán, který jsme ihned při prvním podezření ve spolupráci s vedením domova aktivovali. Věřím, že rychlé jednání a přijatá opatření sníží riziko dalšího šíření.

Odhlédneme-li od koronavirové pandemie, v kraji se daří rozšiřovat kapacity v domovech sociální péče, což je v mnoha jiných regionech palčivý problém. Jaká je příčina toho, že na jižní Moravě to jde?

Je to dlouhodobý proces. ČSSD je ve vedení kraje už dvanáct let, já mám na starosti sociální politiku už osm let a navazuji na dobrou práci mého kolegy a kamaráda Jirky Altmana, který sociální oblast v kraji vedl přede mnou. Zanedlouho poklepeme základní kámen nového domova pro seniory v Hustopečích, v plánu máme nové domovy v Miroslavi, Ivančicích či Bučovicích. V Sokolnicích rozšiřujeme a modernizujeme, vzniklo 24 nových lůžek a mohl bych pokračovat dál…

Zmiňujete především domovy pro seniory, ale do vaší politiky patří i práce s hendikepovanými. Jaká je situace v této oblasti, která je často opomíjená?

Rozhodně hendikepované neupozaďujeme, právě naopak. V Zámečku ve Střelicích jsme zrekonstruovali celé patro pro zdravotně postižené a například pobytová služba Emin Zámek pro lidi s převážně duševním onemocněním má kompletně nové společenské zázemí a technické prostory pro personál. Domovy, stejně jako práce v sociálním prostředí, jsou často propojené. Kromě uživatelů domovů bychom rádi v dalších letech také výrazně zlepšili podmínky všem lidem, kteří se o hendikepované a seniory starají. Je to velmi náročná práce, která stále není dostatečně oceněná.

Kandidujete jako lídr kandidátky sociálních demokratů v krajských volbách, které jsou voliči často podceňované a volební účast je výrazně nižší. Častým argumentem je to, že lidé neví, co kraj vlastně dělá. Jak to změnit?

Z reakcí je poznat, že během letošního roku se situace poměrně zásadně změnila. Lidé nejen v malých obcích často spoléhají na svého starostu. Během této krize však často slyšeli, že právě jejich starosta úzce spolupracuje s krajem, který veškeré aktivity koordinuje. Myslím, že jsme se lidem přiblížili a začínají více vnímat naši práci a odpovědnost.

Další články