Volby
Krajské volby společně s volbami do Senátu se letos konají 2. a 3. října. Již tradičně se volební urny odpečetí v pátek ve 14:00 a voliči budou moci vhodit svůj hlasovací lístek až do 22:00. V sobotu se volební místnosti otevřou v 8:00 a poslední příchozí budou moci odvolit nejpozději ve 14:00. K volbám se může dostavit každý občan ČR, který dosáhl druhý den voleb věku 18 let. Podmínkou je trvalý pobyt v obci, která náleží do územního obvodu daného kraje.

Jihomoravský kraj patří k největším v České republice. Žije v něm okolo 1,2 milionu obyvatel, proto má maximální počet krajských zastupitelů – 65. Volební klauzule je 5 %, je tedy stejná jako například u voleb do Poslanecké sněmovny. Každá politická strana, hnutí nebo koalice má svůj samostatný volební lístek, na kterém musí být uveden název kraje, vylosované číslo a nezkrácený název politické strany, hnutí nebo koalice. Na volebním lístku najdete také celá jména a příjmení kandidátů, povolání a obce trvalého pobytu a také to, zda jsou členy politické strany nebo hnutí, nebo zda kandidují bez politické příslušnosti.

Jak hlasovat?

Volič při volbách vybírá ze stranických kandidátek. Do obálky vždy volič vloží pouze jeden lístek. Existují však dvě základní varianty, jak volbu provést. Buď je volič spokojený s rozložením kandidátů tak, jak jej navrhla jeho preferovaná strana a vloží lístek do hlasovací obálky bez jakéhokoliv zásahu, nebo má možnost udělit takzvané preferenční hlasy. Každý volič disponuje až čtyřmi těmito hlasy a je jen na něm, jestli nevyužije žádný, pouze jeden nebo například všechny čtyři.

Pomohou kroužky mému kandidátovi do krajského zastupitelstva?

Obligátní otázka, na kterou řada voličů nezná odpověď, protože samotný přepočet není úplně jednoduchý. V zásadě platí, že v rámci jednotlivých politických stran získají mandáty kandidáti podle pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku. Pokud ovšem některý z kandidátů, který je na hlasovacím lístku na nižších pozicích získá alespoň 5 % preferenčních hlasů z celkového počtu hlasů pro politickou stranu, je mu mandát přidělen přednostně.

V krajských volbách vzhledem k tradičně nižší volební účasti nabírá tzv. „kroužkování“ na síle. Například ve volbách 2016 se díky preferenčním hlasům dostalo do krajských zastupitelstev 47 kandidátů. Často rozhodují pouhé stovky „kroužků“, a proto máte-li svého oblíbeného kandidáta níže než byste si představovali, neváhejte jej zakroužkovat. Třeba i díky vám vás nakonec bude v kraji zastupovat.

Další články