Pomoc seniorům
Koronavirová pandemie je zřejmě již za svým vrcholem a nyní nastává čas řešit následky, které za sebou COVID-19 zanechal. Jihomoravský kraj tuto krizovou situaci ustál velmi dobře. Lídři jihomoravské kandidátky ČSSD Marek Šlapal a Roman Hanák se shodují, že za úspěšným vypořádáním se s koronavirem může především součinnost autorit v kraji a výjimečně uvědomělá spolupráce s občany.

Ačkoliv mimořádná situace kvůli COVIDU-19 ještě zdaleka není u konce, můžeme zřejmě říci, že to nejtěžší máme snad za sebou. Jak jste vnímali ostrý nástup pandemie a jaké byly vaše první kroky?

MŠ: Vzhledem k tomu, že mám v gesci sociální péči, museli jsme reagovat velmi rychle, protože mám zodpovědnost za tu nejohroženější skupinu. Musím touto cestou upřímně poděkovat ředitelům a personálu v domovech sociální péče za profesionální a zároveň velmi lidský přístup. I když jsme se v této situaci ocitli poprvé v životě, troufnu si říct, že jsme se dokázali s koronavirem vypořádat velmi dobře, o čemž svědčí, že v celém kraji nebyl v domovech nakažen jediný senior.

Říkáte, že Jihomoravský kraj se v rámci sociální péče pral s koronavirem velmi úspěšně. Co za úspěchem stojí?

MŠ: Zmínil bych tři věci. Skvělá organizace práce v pobytových službách a díky tomu bezproblémová distribuce potřebného materiálu, lidská solidarita – hlásili se nám stovky dobrovolníků ochotných pomáhat, zaměstnanci dobrovolně nastupovali do karantény přímo v domovech, a v neposlední řadě také náskok oproti vládním nařízením v realizaci opatření. Zákaz návštěv, zajištění ochranných pomůcek na počátku pandemie, zdravotní prohlídky – to vše jsme vyřešili mnohem dříve, než bylo vydáno stanovisko ministerstva zdravotnictví.

Pane Hanáku, Vy máte v gesci krajskou dopravu. Jak koronavirus ovlivnil oblast, kde z podstaty věci dochází ke shromažďování lidí?

RH: Podobně jako se musel Marek v první řadě starat o zdraví seniorů a ostatních lidí v pobytových službách, my jsme museli v první řadě chránit zdraví všech lidí, kteří se s námi rozhodli cestovat, tak i řidičů pracujících takříkajíc v první linii. Důležitá byla rychlost. Již 17. března vyhlásil kraj opatření na ochranu řidičů, pro které zajišťoval a nadále zajišťuje distribuci roušek, respirátorů, desinfekcí a dalších ochranných prostředků.

Kraj kvůli koronaviru omezil některé spoje. Jaké máte ohlasy od veřejnosti?

RH: Lidé jsou velmi ohleduplní a chápou současnou situaci, za což bych jim chtěl poděkovat. Stížností je minimum, naopak se nám na kraji množí pochvalné reakce. Je to zřejmě důsledek toho, že provoz IDS JMK zůstal zachován v takovém rozsahu, aby zaručil pohodlné cestování za prací a nutnými povinnostmi. V řeči čísel to znamená, že objem železniční a autobusové dopravy byl omezen zhruba jen o 10 %.

Zdá se, že koronavirus slábne, přesto ze společenského dění jen tak nezmizí. Jak bude COVID-19 ovlivňovat kraj v blízké budoucnosti?

MŠ: Všechny mechanismy v oblasti sociální péče jsou velmi dobře nastaveny, a pokud by se zvedla další vlna, jsme na ni připraveni. Doufáme ale, že se vše začne pomalu vracet do normálu. Máme tu rozpracovanou celou řadu projektů, které realizujeme navzdory koronaviru - koncem května se otevře chráněné bydlení v Hrušovanech nad Jevišovkou a v Hostěradicích celkem pro 24 hendikepovaných. Nadějně vypadá také naše snaha o získání dotace na výstavbu domova seniorů v Hustopečích. A v neposlední řadě také pokračujeme v modernizaci Zámečku Střelice, ve kterém se staráme o mentálně postižené.

RH: I kvůli koronaviru uspíšíme v autobusech IDS JMK nasazení nových pokladen. Díky nim budou moci cestující pohodlně platit za jízdné bezkontaktní kartou. Děláme vše pro to, aby mohli cestující ve všech spojích platit bezkontaktně nejpozději ke konci letošních velkých prázdnin. Modernizace se ale dočká také železniční doprava. Kraj má v plánu nákup 37 nových vlakových souprav, jež by měly vyrazit na naše regionální linky v průběhu roku 2022. A v neposlední řadě probíhají, i když v omezeném režimu, rekonstrukce silnic a mostů. Zde je na místě dík všem firmám a jejich pracovníkům, které čeká pořádná práce, aby se nemalý počet plánovaných oprav podařil přes léto dohnat.

Další články