štěrkopísek
Český báňský úřad v úterý 19. května zamítl námitky obcí a Jihomoravského kraje proti stanovení dobývacího prostoru v případě těžby štěrkopísku u Moravského Písku na Hodonínsku. Vít Rajtšlégr (ČSSD), který je v rámci kraje pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti životního prostředí, proto na příští týden svolá koordinační schůzi s krajským vedením, dotčenými obcemi a spolky, které s těžbou štěrkopísku nesouhlasí. Nejpravděpodobnějším výstupem z plánovaného setkání je žaloba.

Firma České štěrkopísky může po včerejším rozhodnutí Českého báňského úřadu v oblasti u Moravského Písku zažádat o povolení k těžbě. Báňský úřad totiž potvrdil stanovení dobývacího prostoru v dané lokalitě. Jihomoravská sociální demokracie s rozhodnutím zásadně nesouhlasí.

Dlouhodobě jsme proti tomuto projektu. Nerozumíme tomu, jak v současnosti, kdy suchem trpí téměř každý okres v České republice a jižní Morava je zasažena zřejmě nejdrastičtěji, mohou úřady schvalovat těžbu štěrkopísku v lokalitě, kde může být ohrožen zdroj vody pro více než sto tisíc lidí,“ upozorňuje Marek Šlapal, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, jenž je pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti sociálních věcí a rodinné politiky.

Proti výstavbě je kraj, obce i tamní spolky

Odmítavý postoj k projektu má i drtivá většina obcí v okolí potenciální těžby, jihomoravští hygienici, kteří vydali nesouhlasné stanovisko kvůli možnému znečištění vody, i spolky působící v oblasti. „Není možné v době, kdy celá republika bojuje se suchem a nedostatkem vody, aby naše vodní zdroje byly ohrožovány průmyslovou těžbou. Voda musí, obzvlášť u nás na jižní Moravě, zůstat prioritou. Proto nám není jasné, jak může Ministerstvo životního prostředí stát v tomto sporu na straně těžařů,“ říká předsedkyně spolku Za vodu pro lidi Hana Habartová.

Právě Ministerstvo životního prostředí vydalo kladné stanovisko o vlivu na životní prostředí (EIA). „EIA byla vydána už v roce 2015 s padesáti osmi podmínkami, z nichž některé jsou nerealizovatelné technicky, jiné zase finančně. Příslušné úřady ji ale stále vnímají jako argument a to i přesto, že klimatická situace se za posledních šest let výrazně změnila a sucho nás sužuje čím dál více,“ dodává Habartová.

Schůzka zainteresovaných stran proběhne v příštím týdnu

Na základě zamítnutí námitek se ČSSD rozhodla urychleně svolat schůzi všech zainteresovaných stran, které s těžbou nesouhlasí. „Rádi bychom se se starosty obcí, zástupci spolků a vedením kraje sešli již příští týden. Bohužel, kraj s ohledem na kladné stanovisko MŽP tento vývoj předpokládal, proto má již připravenou soudní žalobu, kterou projedná v rámci setkání. Nemáme jinou volbu, protože proti stanovení dobývacího prostoru se nedá odvolat,“ přibližuje Vít Rajtšlégr, radní pro oblast životního prostředí a dodává:

Rádi bychom spojili síly i s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem, který nyní připravuje návrh ústavního zákona na ochranu vody. Pan ministr o problému ví a stojí jednoznačně na naší straně. Tímto bychom zároveň chtěli apelovat na Ministerstvo životního prostředí, aby projekt přezkoumalo. V období, kdy se voda stává nedostatkovým a velmi cenným artiklem není možné ustupovat průmyslu. Těžko chápeme, proč v této záležitosti bojuje Ministerstvo životního prostředí na opačné straně barikády,“ uzavírá Rajtšlégr.

Další články