Lednice ilustrační
Chráněné bydlení pro 12 uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením bylo v pátek 31. července 2020 otevřeno v Lednici. Jak konstatoval náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Marek Šlapal, uvedený projekt uzavřel úspěšnou dvouletou etapu transformace sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který přinesl v této oblasti 56 nových lůžek.

Uživatelé nového chráněného bydlení v Lednici byli postupně připravováni na samostatné bydlení v domově příspěvkové organizace Srdce v domě.

„Většina klientů je již nyní zaměstnána na částečné úvazky a jsou splněny všechny předpoklady pro začlenění uživatelů chráněného bydlení do života místní komunity. Realizací chráněného bydlení v Lednici jsme uzavřeli dvouletou etapu, která v letech 2019 až 2020 zahrnovala integraci celkem 56 uživatelů do příznivější formy bydlení blízké běžnému způsobu života. Nedílnou součástí se stalo také zapojení uživatelů nejen do běžných denních domácích činností, ale také jejich uplatnění na trhu práce - většina uživatelů chráněných bydlení je totiž zaměstnána,“ konstatoval náměstek hejtmana Marek Šlapal. Celkové investiční náklady na projekty v tomto období činily 120 milionů korun (z toho Evropská unie uhradila 87,5 milionu).

Od roku 2014 do roku 2020 přešlo v Jihomoravském kraji z ústavního bydlení do sociálních služeb poskytovaných v přirozenějších podmínkách celkem 119 uživatelů.

„V dalším návazném dvouletém období plánujeme nové navyšování počtu lůžek a vznik nových chráněných bydlení pro cca 30 uživatelů. Hodláme podpořit vznik terénní služby s názvem Podpora samostatného bydlení a dalších forem péče, které umožní lidem s postižením zůstat ve vlastním prostředí,“ načrtl plány kraje na příští období Marek Šlapal.

Další články